Huisregels

Onderstaand intern reglement werd opgesteld conform de van toepassing zijnde wettelijke reglementering volgens decreet 199/2002, van 30 juli, van de wetgevende instanties van Valencia, volgens het reglementair kader van «  Campamentos de Turismo de la Comunidad Valenciana »(gewijzigd door decreet 167/2005, van 11 november, van de Consell en door decreet 206/2010, van 3 december, van de Consell).

 

In uw eigen belang verzoeken wij u om de volgende huisregels zorgvuldig door te nemen.

 

1. Toegang tot de camping

Elke persoon die de camping wenst te betreden, er wil verblijven of toegang wenst tot de installaties, moet zich vooraf persoonlijk aanmelden bij de receptie. De directie behoudt zich het recht voor om de toegang te verlenen of te weigeren. Het verblijf op de camping houdt tevens de aanvaarding van de huisregels in, alsook de verplichting om deze na te leven. De hoofd kampeerder is verantwoordelijk voor het gedrag van de mede kampeerders en voor zijn of haar bezoekers.

2. Minderjarigen

Minderjaren moeten begeleid worden door hun ouders of een andere volwassene die voor de minderjarigen verantwoordelijk is.

3. Bezoekers

Bezoekers zijn verplicht zich aan te melden bij de receptie; de campinggast is verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn/haar bezoekers. Voor het verblijf van bezoekers op de camping zal een vergoeding gevraagd worden. De tarieven hiervoor kunt u raadplegen aan de receptie.

4. Verkeer

Alleen de voertuigen van kampeerders die op ons terrein verblijven worden tot de camping toegelaten. De maximum toegestane snelheid op de camping is 10 km/h. De slagbomen bij de ingang worden gesloten om middernacht en er mogen geen auto’s, motors of scooters circuleren tussen 00:00 en 07:00 uur. De voertuigen zullen buiten de camping geparkeerd moeten worden. De camping is in geen geval verantwoordelijk voor een voertuig dat buiten de camping geparkeerd is.

5. Voertuigen en voertuigaccessoires

Alleen voertuigen die zich technisch in goede staat bevinden worden tot de camping toegelaten. Om veiligheidsredenen worden diverse voertuigaccessoires (zoals bij voorbeeld luifels) enkel toegestaan indien ze aan de bestaande voorschriften en veiligheidsnormen voldoen.

6. Lawaai

Uit respect voor de mede kampeerder dringen we er bij al onze klanten op aan elk geluidsoverlast te vermijden en de rust te respecteren tussen 23:00 en 07:00 uur.

7. Installaties

Wij verzoeken u uw plaats zo netjes en schoon mogelijk te houden. Het is niet toegestaan om de plaatsen af te scheiden of te omheinen, te graven of geulen te maken.

De staanplaats dient schoon en in goede staat achtergelaten worden op de dag van uw vertrek.

 

Alles wat schade zou kunnen toebrengen aan de netheid, de hygiëne en de camping op zich is verboden en zal ten laste van de veroorzaker komen.

Het is verboden om tenten te plaatsen in de zone van de vakantiehuisjes.

Bomen en planten dienen met respect behandeld te worden. Het is ten strengste verboden om spijkers of schroeven in de bomen te bevestigen, takken af te snijden of zelf iets te planten.

Wassen is uitsluitend toegestaan in de wasgelegenheden die daarvoor aanwezig zijn. Daarbuiten is dit ten strengste verboden. Het is verboden uw voertuig te wassen op de staanplaats; hiervoor is er een speciale wasplaats aanwezig.

8. Afvalwater

Om hygiënische redenen en om de planten en bomen te sparen moet alle afvalwater geleegd worden in de chemische toiletten die u in de sanitaire blokken kunt vinden.

9. Electriciteit

Het is niet toegestaan om elektriciteit af te nemen van een elektriciteitskast die niet bij het gereserveerde plaats hoort.

10. Afval

Al het afval dient in de daarvoor aanwezige containers gedeponeerd te worden die zich bevinden tegenover de ingang van de camping. Gelieve de kleuren voor de gescheiden afvalbehandeling te respecteren.

11. Veiligheid

Alleen barbecues op gas of elektriciteit zijn toegestaan.

Elektrische aansluitingen die niet conform zijn aan de bestaande veiligheidsnormen zijn niet toegestaan.

De directie is in niet verantwoordelijk in geval van diefstal op het camping terrein. Gelieve onmiddellijk elke aanwezigheid van verdacht lijkende personen aan de receptie te melden.

Wij raden u aan om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen voor uw spullen.

De klanten moeten een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben ter dekking van eventuele beschadigingen die op de camping zouden kunnen voorvallen.

Wij danken u voor het respecteren van de veiligheidsvoorschriften.

12. Honden

Honden zijn toegestaan aan de riem. Tijdens eventuele afwezigheid mogen zij niet alleen op de camping gelaten worden, ook niet als zij zijn vastgemaakt. De honden moeten regelmatig buiten het camping terrein worden uitgelaten. Het is ten strengste verboden dat honden hun behoeften op het terrein doen. Honden zijn niet toegestaan binnen de zwembadzones en de gemeenschappelijke zones van de camping (bars, restaurants, receptie en supermarkt).

Gevaarlijke hondenrassen worden niet tot de camping toegelaten.

13. Zwembad

Wij verzoeken u de voorschriften voor hygiëne en veiligheid als ook de openingstijden te respecteren die bij de ingang van de zwembadzone zijn aangegeven. Wij wijzen u op enkele maatregelen betreffende hygiëne en veiligheid: het is verplicht gebruik te maken van de douche voor het zwemmen en het kinderbad is verboden voor kinderen ouder dan 8 jaar. Kinderen die nog niet zindelijk zijn moeten verplicht een speciale hygiënische zwemluier dragen.

14. Facturen

Eventuele openstaande facturen moeten minimaal 24 uur voor vertrek aan de receptie voldaan worden. Wanneer u voor langer periode op de camping verblijft, kunt u per maand afrekenen.

15. Publicatie van de huisregels

Deze huisregels kunt u vinden bij de ingang van de camping. U kunt deze tevens ook op onze website raadplegen. Op verzoek kunnen wij u een kopie geven.

16. Niet nakomen van de huisregels

De directie is geautoriseerd om klanten te verzoeken de camping te verlaten indien de huisregels ernstig worden overtreden.

17. Reden beëindigen contract

– De duur van de bezetting van een perceel mag niet langer dan één jaar zijn, ongeacht het type contract dat is afgesloten. Alle percelen moeten ten minste eenmaal per jaar vrij zijn en gereviseerd worden.

– Het is niet toegestaan om vaste elementen te instaleren die niet overeenkomen met een tijdelijk verblijf zoals op campings gebruikelijk is en/of het toeristische imago kunnen benadelen.

In het bijzonder, mag er niet betegeld worden, geen hekken, gootstenen, apparaten en andere dingen geplaats worden die het idee geven dat het niet om een tijdelijk verblijf gaat. Het plaatsen van deze elementen is voldoende reden om het contract te verbreken zonder recht op schadevergoeding. Indien de klant na een waarschuwing weigert om de niet toegestane elementen te verwijderen zal het contract worden verbroken.

Deze huisregels zijn gemaakt zodat u ten volle kunt genieten van uw verblijf.


We wensen u een prettige vakantie en een fijn verblijf op Camping El Torres !